1. Anasayfa
 2. Blog

Gebze Hurdacı

Gebze Hurdacı

Gebze hurdacı sektörünün en hareketli olduğu yerlerden birisidir. Ülkemizin en büyük sanayi bölgelerinden birisi olması, İstanbul ve Kocaeli gibi iki büyük metropole yakın olması, onlarca sektörden binlerce fabrikanın ve şirketin burada bulunması sektörün hareketliliğinde en temel etkenlerdir. Hemen her gün ilçede tonlarca hurda ortaya çıkmakta, bunların profesyonel bir iş süreci ile geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir ve bunu yapanlar da hurdacılar olmaktadır.

Gebze’deki hurdacılar pek çok değerli malzemenin alım satımını yapmaktadırlar. Bu sayede bölgedeki hemen her fabrikanın, işletmenin ve tesisin atıklarının değerlendirilmesine yardımcı olmaktadırlar. Ortaya koydukları faaliyetlerle hem ülke ekonomisine can vermekte hem de doğanın, çevrenin korunması adına önemli bir görev üslenmektedirler.

Hurdacıların aldığı ürünlere hurda adı verilir. Hurdalar daha önce kullanılmış ve işlevini yitirmiş; fakat yeniden farklı hammaddelerin üretiminde kullanılan bilecek bütün ürünlerdir. Buna aynı zamanda geri dönüşüm adı verilir ve birçok ürün geri dönüşüme sayısız şekilde dahil olarak yüzyıllarca tekrar tekrar kullanılmaya devam edebilir.

Geri dönüşüm dünya genelinde oldukça eskilere dayanmakla birlikte özellikle İkinci Dünya Savaşı ile birlikte önemi fark edilmiştir. Savaşlarda hammadde sıkıntısı ortaya çıkınca büyük devletler halklarını geri dönüşüme teşvik etmişler, yasa ve yönetmelikler çıkararak bir taraftan farkındalık oluşturmaya başlamışlar diğer taraftan ekonomilerine katkıda bulunmuşlardır. Savaşların olduğu topraklardan da tonlarca hurda geri dönüşüme kazandırılmıştır.

Günümüzdeyse özellikle sanayi alanındaki gelişmeler hurda niteliği taşıyan çok sayıda ürünün devamlı olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gerek üretim süreçlerindeki devamlılık gerekse toplumsal tüketim alışkanlıkları hemen her gün tonlarca hurdanın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bunlar geri dönüşüme kazandırılmadığı taktirde doğaya çöp olarak atılacaklar ve yığınlar oluşacaktır. Fakat Gebze’deki hurdacılar sayesinde bölgedeki hurdalar çöp olmaktan kurtulmakta, yeniden kullanıma kazandırılmaktadır.

Gebze hurdacı sektörü bölgenin önemli bir iş koludur ve her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda toplumda geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeye katkı sağlanmakta, farkındalık oluşturularak ve hurdaların geri dönüşüme kazandırılmasında yardımcı olunarak büyük bir atılım yapılmaktadır.

En Yakın Gebze Geri Dönüşüm Firması

Gebze geri dönüşüm firması alanında faaliyet gösteren işletmeler ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu işletmelerin aktif olduğu geri dönüşüm, kullanılmış ve bir daha kullanılamayacak olan ürünlerin yeniden işlenerek tüketiciye sunulmasıdır. Çağımızda sanayi alanında üretilen birçok ürün yeniden kullanılabilir niteliktedir. Modern teknolojiyle birlikte bu ürünlerin işlenebilmesi çok daha kolaylaşmıştır ve Gebze geri dönüşüm firmaları sayesinde tonlarca ürün yeniden dönüştürülmektedir.

İlçe genelinde geri dönüşüme tabi tutulabilecek malzemeler oldukça fazladır. Plastikler, cam parçaları, metal parçalar, kablolar ve daha onlarca farklı malzeme kullanım ömrünü doldurarak geri dönüşüm sürecine dahil olabilmektedir.

Geri dönüşümde yeniden değerlendirilme imkânı olan atıklar çeşitli işlemlere tabi tutulur. Fiziksel ve kimyasal işlemler sonunda ikinci bir hammadde elde edilir ve bu hammaddelerle yeni ürünler üretilir. Geri dönüşümdeki amaç, doğal kaynakların aşırı tüketiminin önüne geçmektir. Böylece çöp miktarı azalmakta, doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik önemli girişimlerde bulunulmaktadır.

Her ne kadar geri dönüşümün önemi çok fazla olsa da geri dönüşüm basit de değildir. Malzemelerin toplanmasından ayrıştırılmasına, nakledilmesinden işlenmesine kadar birçok aşama vardır. Bütün bu sürecin etkili yürütülmesi ancak profesyonel bir geri dönüşüm firması sayesinde olmaktadır.

Gebze geri dönüşüm firması tercihi ne kadar sağlıklı yapılırsa işletmelerin hurdalarını geri dönüşüme kazandırma süreçleri de o kadar kolaylaşır. Alanında deneyim sahibi, tecrübeli, altyapısı güçlü, ekip ve ekipmanı yeterli bir firma sürekli değişen ve gelişen sektörün takipçisi olacaktır. Modern araçlarla ve ekipmanlarla çalışacak, geri dönüşüm sürecinin daha temiz, hızlı ve güvenli tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Gebze Hurdacısı ve Sağladıkları Avantajlar

Gebze hurdacısı hemen her sektörden işletmenin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Alanında güvenilir bir hurdacı ile çalışmak birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar işletmeye yönelik olduğu gibi ülke ve dünyaya bakan yönleri de vardır.

Sahip olunan hurdaların hurdacılar ile geri dönüşüme kazandırılması doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda düşürmektedir. Çünkü hurda toplanmadığı taktirde bir hammadde yeryüzünden çıkarılacak ve her üretim tekrarında hammadde çıkarımı doğal kaynakların hızla azalmasına neden olacaktır. Oysa defalarca geri dönüşüme sokulabilecek pek çok malzeme vardır.

Yer altındaki kaynakların bulunması, çıkarılması, işlenmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. Fakat bu enerji aynı malzemelerin geri dönüşünde harcanan enerjiden çok daha fazladır. Bu nedenle geri dönüşüm aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Günümüzde hurda sektörü uluslararası seviyededir. Birçok ülke hammadde temini için farklı ülkelerden hurda alımı gerçekleştirmektedir. Hurda ithalatında da döviz kullanılmaktadır. Oysa döviz ülke ekonomisi için çok önemlidir ve iç piyasada geri dönüşümün artması hurda ithalatı gereksiniminin azalmasını sağlayacaktır. Böylece döviz çıkışının önüne geçilecek, ekonomik kazanç sağlanacaktır.

Geri dönüşüm çevrenin, suyun, havanın, toprağın korunmasına da katkı sağlar. Bugün hurdacıların satın aldıkları ürünler geri dönüşüme sokulmadığı taktirde doğaya atılacaklardır. Çöp olarak atım arttıkça çevre sağlığı büyük zarar görecek ve bundan bütün dünya etkilenecektir. Fakat geri dönüşümle doğaya çöp atımı azaltılmakta ve daha sağlıklı, iyi bir yaşam alanı oluşmaktadır.

Geri dönüşüm sera gazı emisyonunun düşmesi noktasında da avantaj sağlar. Böylece son dönemlerin en büyük tehlikelerinden birisi olan küresel ısınmaya karşı önlem alınmasına destek olunur. Özellikle bu yıl küresel ısınmanın çok daha ciddi hissedildiği ortamda geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Gebze’de hurdacılar atıkları ücret karşılığı satın almaktadırlar. Bu sayede fabrikalar, tesisler, işletmeler yen bir gelir kalemi elde etmekte, hiçbir ürünlerinin zayi olmasına izin vermemektedirler. Özellikle değeri yüksek hurda türlerinin satışını yapan işletmeler ekonomik olarak çok daha büyük fayda görmektedirler.

Geri dönüşümün bütün faydaları dolaylı da olsa insanı etkilemektedir. Fakat doğrudan insan sağlığı da etkilenmektedir. Özellikle sanayi atıkları arasında insan sağlığını tehdit eden pek çok kimyasal madde vardır. Bunlar özel yalıtımlı alanlarda ve ürünlerde kullanıma sunulur. Hurda olarak toplanmayıp çevreye atıldığı taktirde insan sağlığı ciddi tehlikeye girebilir. Bu tür atıkların geri dönüşüme alınmasıyla insan sağlığı korunmaktadır.

Gebze Hurdacıları Faaliyet Alanları

Gebze hurdacıları birçok farklı ürünün geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu alanda en çok talep gören hurda türleri şunlardır:

 • Hurda motor: Gebze’de en çok tercih edilen hurda çeşitlerinden bir diğeri elektrik motorlardır. Elektrik motor hurdası kullanım ömrünü tamamlamış, artık yeterince verim sağlayamayan, tamir edilemeyecek olan her türlü motoru kapsamaktadır.

Hurda motorlar içinde makine motoru, su motoru, ekovat motoru ve diğer bütün sanayi motorları yer almaktadır. Günlük yaşamda ve sanayide elektrik motorları pek çok alanda kullanılmakta, özellikle sanayide farklı kapasitelerde ve özelliklerde motorlar yer almaktadır. Modern fabrikalarda bantların çalıştırılmasında, baskı makinalarında, değirmenlerde ve daha birçok alanda elektrikli motorlar bulunur.

Elektrikli motorların geri dönüşüme kazandırılmasıyla detaylı ayrılıştırmaya tabi tutulur. İçindeki kıymetli, yeniden kullanılabilir malzemeler alınır. Özellikle iletkenliği yüksek olan bakır, elektrikli motorlardaki en önemli parçalardandır. Bu bakırların ayrıştırılarak temiz şekilde geri dönüşüme dahil olması sağlanır. Bunun dışında silisli sac, alüminyum, döküm gövde gibi değerli bileşenler de hurda olarak kullanılır.

 • Hurda krom: Krom yer kabuğunda yer alan temel bileşenlerden birisi olup yaklaşık iki asır önce keşfedilmiştir. Parlak, sert bir yapıda olup oldukça kırılgandır. Krom, 2672 derece kaynamaktadır ve bu son derece yüksek bir sıcaklıktır. Bu nedenle kimyasallara ve ateşe dayanıklı pek çok ürünün üretiminde kromdan istifade edilmektedir.

Kromun kullanıldığı pek çok sektör vardır ve buralarda özellikle ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. Ferrokrom da paslanmaz çeliğin en temel bileşenlerinden birisidir. Bölgedeki krom hurdalarının tamamına yakını ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. Bunun en temel nedeni çeliğe sertlik kazandırmasıdır bu sayede çelik darbelere karşı çok daha dayanıklı olur ve kırılma direnci artar. Ayrıca oksitlenme ve aşınma dayanımı kazanır.

On yıllardır krom, gemi, top, denizaltı, silah, mermi, vagon, tren, merdiven korkuluğu, otobüs gibi farklı üretimlerde kullanılmaktadır. Bütün bu alanlardan çok sayıda krom hurdası ortaya çıkmaktadır. Kullanımının yoğunluğu nedeniyle de en değerli hurdalardan birisi kabul edilmektedir. Krom hurdaları preslenmiş 304 krom, imalat artığı 304 krom, çekirdek 316 krom, sanayi malı 304 krom, boru hurda krom, boru 316 krom, çekirdek ocaklık 304 krom, ihracatlık pres 304 krom gibi çeşitlere sahiptir.

 • Hurda kablo: Gebze’de en çok talep gören hurda çeşitlerinden birisi kablolardır. Kablolar elektrikli bütün ürünlerde yer alır ve elektrik akımı kablolar aracılığıyla iletilir. Bu nedenle en yaygın hurda çeşitlerinden birisidir ve en değerli kısımları içindeki metallerdir.

Günümüzdeki kablolar pek çok farklı metal içeriğine sahip olabilmektedir. En yaygın bulunanı bakırdır. Ancak çelik ve alüminyum içerikli kablolar da bulunmaktadır. Bunların iletkenliği bakıra nazaran düşük olsa maliyetleri daha düşüktür. Bu nedenle de her geçen gün daha fazla kabloda alüminyum ve çelik kullanılmaktadır.

Kimi kablolarda altın ve gümüş metalleri de yer almaktadır. Bunların iletkenlikleri çok daha yüksektir. Fakat maliyetleri ağır olduğunda ticari kullanımlarda fazla tercih edilmemektedir. Gebze hurdacısı sayesinde sabit disk geri dönüşümü, devre kartı geri dönüşümü, ofis ekipmanları geri dönüşümü, bilgisayar yedekleri geri dönüşümü, güvenli veri imhası, atık kablolama, elektrik tesisatı, BT ekipmanı, kullanılamaz kablolar geri dönüşüme dahil edilebilmektedir.

 • Hurda alüminyum: Gebze hurdacıları aracılığıyla değerlendirilen bir diğer hurda türü alüminyumdur. Gümüş renkte, sünek bir yapıda olan alüminyum metali pek çok alanda tercih edilmektedir. Havacılık ve uzay başta olmak üzere sanayide, inşaatta, nakliyede ve daha pek çok yerde alüminyum bulunmaktadır.

Alüminyum hava şartlarına, yiyecek maddelere, gaz ve sıvılara karşı dayanıklıdır. Oldukça hafiftir. Yansıma özelliği dolayısıyla hem iç hem dış mimaride çokça kullanılmaktadır. İşenmesi kolay, darbe direnci yüksek, ısı ve elektrik iletimi iyidir. Soğuması kolaydır. Bütün bu özellikler birçok alanda alüminyumun kullanılmasına ve güçlü bir hurda alüminyum sektörünün oluşmasına vesile olmaktadır.

 • Hurda bakır: Gebze’de en çok rağbet gören hurdalardan birisi bakırdır. Bakır, kızıl renge sahip olan ve yüzyıllardır insanlığın en çok kullandığı metallerdendir. Pirinç üretiminde, alüminyum bileşenlerin üretiminde kullanılan bakır, otomotiv, elektronik, deniz taşıtları ve daha pek çok alanda farklı formlarda kullanılabilmektedir. Üretimi kolay olması bakırın fazlaca kullanılmasına vesile olmaktadır.

Bakır elementi ısı ve elektriği iyi derecede iletir. Bu yüzden ısıtma, soğutma ve elektrik sektöründe en çok kullanılan elementlerin başında gelir. Ayrıca paslanmaz özellikte olması sayesinde kaplama malzemesi olarak kullanılmasını da sağlamaktadır. Hem sanayi hem hammadde sektörü için oldukça önemlidir.

Hurda bakır çok farklı formlarda olabilmektedir. Özellikle soyma bakır, tel bakır, bobin yanık boru, plaka hurdası, bakır lama, bakır talaşı, soyma bakır hurdası ve bakır tel hurdası en çok talep görenlerdir.

Gebze’de Hurdacı Firmaların Aldığı Hurda Çeşitleri

Gebze’de hurdacı firmalar pek çok hurda çeşidini satın almaktadır. Bunların başında şunlar gelmektedir:

 • Paslanmaz çelik hurda,
 • Paslanmaz çelik sac,
 • Alüminyum sac,
 • Takviye çeliği,
 • İskele,
 • Çelik kablo,
 • Çelik boru,
 • Pik talaş,
 • Hurda sac,
 • Hurda boru,
 • Demir boru,
 • Demir talaşı,
 • Alüminyum talaşı,
 • Çelik hurdası,
 • Hurda ray demiri,
 • Hurda asma tavan,
 • Enjeksiyon makinesi,
 • Pres,
 • Torna tezgahı,
 • Ekskavatör,
 • Hurda kırıcı,
 • Asansör Hurdası,
 • Elektrik motorları,
 • Üretim atıkları dkp.

Gebze Hurdacıları ile Hurdaların Dönüşüm Süreci

Gebze hurdacıları geri dönüşümde çok önemli bir yere sahiptir. Alanında donanımlı ve yetkin firmalar sayesinde geri dönüşüm süreci en başından en sonuna kadar başarıyla takip ettirilebilir. Bunun için süreç atıkların toplanmasıyla başlar.

Günümüzde atık hurdaların toplanması için çeşitli kasalar kullanılabilir. İşletmelere ücretsiz bırakılan kasalara işletme çıkan hurdalarını bırakır ve hurdacı düzenli olarak bunları alıp uygun alana bırakılır. Aynı şekilde herhangi bir fabrika sökümü, atıl hale gelmiş ürünler de hurdacı tarafından alınıp uygun alana getirilir.

Daha sonra hurdalar ayrıştırılır. Ayrıştırma sırasında varsa atıkların kaplamaları çıkartılır. Ekstra ürünler varsa bunlar ayrılır. Sadece hammaddeleri bırakılır.

Ayrıştırma işleminden sonra geri dönüşüm için her malzeme kendi alanına ilave edilir. Aynı türden malzemeler bir araya getirilip türüne göre eritme işlemi gerçekleştirilir. Her malzeme eritmeye uygun olmayıp bazıları ayrıştırma, bazıları da yoğurma işlemi görebilir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra hurda yeni bir hammadde haline gelir ve kullanıcılarla buluşması sağlanır.

En İyi Fiyatlarla Alım Yapan Gebze Hurdacısı

Gebze en yakın hurdacı arayışında olanlara pek çok seçenek sunmaktadır. Fakat bunlar arasında seçim yapılırken kaliteye, güvenilirliğe ve doğru fiyatlandırma yapılmasına dikkat edilmelidir.

Bölgede hurda fiyatları pek çok etkene göre değişmektedir. Bunlardan ilki hurdanın türüdür. Çinko hurdası, sarı hurdası, akü hurdası, pirinç hurdası, kurşun hurdası gibi hurda türlerinin her birinin teknik özellikleri, bulunabilirlikleri farklıdır. Bu da hurdanın materyaline göre fiyatının değişmesine neden olur.

Her hurda türü de aynı kalitede ve sabit özellikte değildir. Mesela bakır hurdalar soyma bakır, tel bakır, bobin yanık boru, bakır lama, plaka hurdası, bakır talaşı, soyma bakır hurdası, bakır tel hurdası gibi kendi içinde çeşitlilik gösterir. Kalınlığa, ağırlığa ve saflığa göre de fiyatları değişir. Yine kablo hurdalarda kablonun içerdiği metalin türüne, metalin kalınlığına, ağırlığına ve güncel piyasa verilerine göre farklılık göstermektedir. Güvenilir firmalar aynı zamanda en doğru fiyatla alım yapacaklar ve zarar etmenizi önleyeceklerdir.

En Yakın Gebze Hurdacı Telefon Numarası

Gebze hurdacı telefon numarası ile bölgede hurda alımı yapan firmaya rahatlıkla ulaşılabilir. Alanında deneyimli, güvenilir, kaliteli, modern altyapıya sahip hurdacılar aracılığıyla onlarca farklı hurda türü en iyi fiyatlarla satışa sunulabilir.

İşletmenizin atık kapasitesine göre hurdacıdan kasa talep edilebilir. Firma hurdaların birikimi için kasa bırakır ve düzenli olarak kasalarını yenileyerek her zaman temiz bir alanda, güçlü bir süreç işletir. Siz elinizi dahi sürmeden bütün hurdalarınızı yerinden alabilir.

Hurda Merkezi olarak yıllardır Gebze’de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sektördeki en son gelişmeler ışığında her zaman çağdaş çözümler sunuyor, geri dönüşüm süreçlerinin en pratik ve en zahmetsiz şekilde olmasını sağlıyoruz. Daima en iyi fiyat garantisi ile alım yapıyoruz ve bütün soru, talep ve önerileriniz için 0505 004 07 02 numaramızla bir telefon mesafesinde bulunuyoruz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir